START


Strona powstała w ramach projektu "Społeczna aktywność na rzecz zdrowych ekosystemów oraz rzadkich i chronionych gatunków zwierząt - Polska, Białoruś, Ukraina" finansowanego w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Przemiany w Regionie - RITA",
realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji, a także przez Unię Europejską.