Stowarzyszenie „Zielona Swoboda” jest pozarządową organizacją społeczno-ekologiczną. Zajmuje się działaniem na rzecz ochrony doliny dolnego Wieprza i przyrody powiatu lubartowskiego. Wydaje foldery i ulotki, prowadzi szkolenia i spotkania z młodzieżą i dorosłymi. Od kilku lat prowadzi kampanię zmierzającą do objęcia ochroną „Lasu Bankowego”.