Stowarzyszenie Ekologiczno-Społeczne
„Zielona Swoboda”
ul. Szkolna II 2/4
21-140 Michów
tel. (081) 856 62 56
e-mail: zieloda@tlen.pl

Bank Spółdzielczy w Cycowie o/Michów
nr rachunku:
81911068 62242 27006 01 

Strona znajduje się na serwerze Zielona Brama.